«Θα πρέπει να μάθετε να λέτε: εν οίδα, ότι ουδέν οίδα»  
  Τρίτη, 7 Ιούλ 2015      12:54     
Κατάληψη του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ και διακοπή της συνεδρίασης
της Συγκλήτου  
  Τρίτη, 25 Νοέ 2014      12:53