Πλήρης επιβεβαίωση για τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Ετοιμάζουν ειδικές οικονομικές
ζώνες για την προσέλκυση επενδυτών
  Πέμπτη, 3 Οκτ 2013      11:01      0

Πλήρης επιβεβαίωση για τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Ετοιμάζουν ειδικές οικονομικές ζώνες για την προσέλκυση επενδυτών

Επικεφαλής οικονομολόγοι του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών προκρίνουν τις ΕΟΖ ως μέτρο για την ανάκαμψη της οικονομίας...

Μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη από τα Επίκαιρα ότι η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, είναι προ των πυλών, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW), από τα σημαντικότερα του είδους του στη Γερμανία, έρχεται να επιβεβαιώσει την είδηση. Ειδικότερα οικονομολόγοι του Ινστιτούτου σημειώνουν πως η τόνωση της οικονομίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, στις οποίες θα ισχύουν καλύτερες συνθήκες για τους επενδυτές.Ειδικότερα, στο νεότερο τεύχος του, 16 οικονομολόγοι ασχολούνται με την κρίση χρέους στην ευρωζώνη και καταθέτουν προτάσεις για την αντιμετώπισή της.


Αρχική θέση των ερευνητών είναιότι «η δημοσιονομική σταθεροποίηση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουνσε βιώσιμη ανάπτυξη», δηλαδή σε μια ανταγωνιστική οικονομία.


Αυτή η διαδικασία προσαρμογής πιθανώς να διαρκέσει 10, 15,20 χρόνια. Οι άμεσες επιπτώσεις ενός τέτοιου μακροπρόθεσμου προγράμματος είναιη συρρίκνωση της οικονομίας, η αύξηση της ανεργίας, μειώσεις στους μισθούς καιστις συντάξεις.


Παρόλα αυτά, η επιλογή των διαρθρωτικών αλλαγώναποτελεί κατά την άποψη ενός εκ των συντακτών του τεύχους Τόρστεν Σμιτ, από τοΙνστιτούτο για την Έρευνα της Οικονομίας της Ρηνανίας Βεστφαλίας (RWI),μονόδρομο.«Αποδείχτηκε ότι οι δομές που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρονιά δεν ήτανβιώσιμες. Οι περισσότερες από αυτές θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτή η διαδικασίαοδηγεί σε περικοπές στο δημόσιο τομέα, στη μείωση του αριθμού των δημόσιωνυπαλλήλων. Όμως, η παλιά κατάσταση πραγμάτων δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί.Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την αναγκαιότητα των αλλαγών καιτων περικοπών».Η ανάλυση των Γερμανών οικονομολόγων δεν αποκρύπτει ότι οι επιπτώσεις αυτής τηςπολιτικής εγκυμονούν κινδύνους. Ο καθηγητής πανεπιστημίου και υπεύθυνος τουτμήματος για Θέματα της Παγκόσμιας Οικονομίας, Κρίστιαν Ντρέγκερ λέει: «Κατά τηνπερίοδο της προσαρμογής θα πρέπει να γίνουν θυσίες. Μια τέτοια πολιτική δενμπορείς να την εφαρμόσεις για μεγάλο διάστημα όταν έχεις απέναντι σου τηναντίσταση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ναχαράξουμε μια γραμμή που θα είναι πιο αποτελεσματική» .


Κατά την άποψη του καθηγητή Ντρέγκερ θα πρέπει άμεσα ναυλοποιηθούν μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Παρότι δεν αντιτίθεται στα επενδυτικάπρογράμματα, στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ή και σε ένα σχέδιοΜάρσαλ για την Ελλάδα, διατηρεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους. 


Οιεμπειρίες του παρελθόντος είναι αρνητικές. Χρήματα που προοριζόταν γιαδιαρθρωτικές αλλαγές χρησιμοποιούνταν έμμεσα για την κάλυψη δημοσιονομικώνκενών ή και «εξαφανίζονταν». Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που διασφαλιστεί ότιτα κονδύλια θα επενδυθούν πράγματι εκεί όπου προορίζονται, υπάρχει το ρίσκο τααποτελέσματα να είναι πενιχρά επειδή δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν αποδίδουν ακόμηοι διαρθρωτικές αλλαγές.


Αλλά ποια θα μπορούσαν να είναι τα μέτρα για την άμεσητόνωση της οικονομίας; 


Σύμφωνα με τον κ. Ντρέγερ «αυτή θα μπορούσε ναεπιτευχθεί με τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών στις οποίες θα ισχύουνκαλύτερες συνθήκες για τους επενδυτές. Ένα άλλο μέτρο είναι η χαλάρωση των όρωνδημοσιονομικής σταθεροποίησης – όχι τόσο γρήγορα και όχι τόσο σκληρά. Εκτόςαυτού θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δάνεια με χαμηλό τόκο για τιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις» .Πρότυπο εδώ είναι η γερμανική κρατική τράπεζα KfW με την οποία ήδη έχειξεκινήσει η συνεργασία για τη σύσταση ενός ελληνικού ταμείου, που θα έχειανάλογους στόχους. Ως προς τη δημιουργία των ειδικών οικονομικών ζωνών οιερευνητές παραπέμπουν στο παράδειγμα της Πολωνίας, της Κίνας ή και της Ρωσίας. 


Το ζητούμενο και σε αυτές τις χώρες ήταν να προσελκύσουν ξένους επενδυτέςδημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες.

 

ΣΧΟΛΙΑ