Νέος Πρόεδρος στο Χ.Α. ο Σωκράτης Λαζαρίδης
  Τρίτη, 26 Οκτ 2010      18:07      0

Νέος Πρόεδρος στο Χ.Α. ο Σωκράτης Λαζαρίδης

Νέος πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ελληνικά...
Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) είναι ο Σωκράτης Λαζαρίδης, σε αντικατάσταση του κ. Σ. Καπράλου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ.
Αναλαμβάνει επίσης και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.». Η επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στο Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρεία EFFECT ΕΠΕ, που ειδικεύτηκε στον χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά.
Στον όμιλο της ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Το 1995 αναλαμβάνει τη δημιουργία του τεχνολογικού βραχίονα του Ομίλου, της εταιρείας Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς ΑΕ (ΑΣΥΚ ΑΕ), στην οποία διετέλεσε Γενικός Διευθυντής, μέχρι το Μάιο του 1998, οπότε και παραιτείται για να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Από τον Δεκέμβριο του 2000 αναλαμβάνει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2007, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης στον Όμιλο.
ΣΧΟΛΙΑ