Η Ευρώπη που έρχεται: Πληβείοι και Πατρίκιοι
  Παρασκευή, 24 Μάι 2013      15:53      0

Η Ευρώπη που έρχεται: Πληβείοι και Πατρίκιοι

Διαβάστε στα «Επίκαιρα» που κυκλοφορούν τι αλλαγές ετοιμάζονται στην ΕΕ σε οικονομία, ενέργεια, εξωτερική πολιτική, άμυνα και μεταναστευτικό


Θέλουν τους μορφωμένους μετανάστες στο Βορρά και τους λαθρομετανάστες στο Νότο.Δραματικές επιπτώσεις στηνοικονομία, την κοινωνία, την εξωτερική και μεταναστευτική πολιτική αλλά καιστην ασφάλεια θα έχει για την Ελλάδα η κατάληξη της γενικευμένης πλέονσύγκρουσης Βορρά - Νότου στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς, μετά το οικονομικό πεδίο,οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης κινούνται αποφασιστικά για τηναλλαγή της αρχιτεκτονικής στα μεγάλα αυτά θέματα, ανατρέποντας πλήρως ταδεδομένα για τη χώρα μας, η οποία είχε πραγματοποιήσει μείζονα εθνική επένδυσημε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη στη συνέχεια.
ΣΧΟΛΙΑ