ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ-ΣΟΚ: Άκυρο το Μνημόνιο
  Παρασκευή, 10 Ιούν 2011      15:34      0

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ-ΣΟΚ: Άκυρο το Μνημόνιο

Με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας το μνημόνιο μπορεί να τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση σύμφωνα με τον δικηγόρο...
κ. Πέτρο Μηλιαράκη. 

 

"Η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» (στο εξής «Σύμβαση») μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα, κατά το Ενωσιακό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και δημιουργούν πολιτικές παρενέργειες ως προς την ουσία τους.

 

Αρχικώς, παρατηρείται ότι στο «Προοίμιο» της Σύμβασης (βλ. άρθρο 6) έχει τεθεί ο όρος συνάρτησής της με το «Μνημόνιο Συνεννόησης» (στο εξής «Μνημόνιο»), το οποίο «μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιηθεί / ή και να συμπληρωθεί» – όπως επιχειρείται προσφάτως. Επίσης, η Σύμβαση περιλαμβάνει και ιδιαίτερο κεφάλαιο (βλ. άρθρο 14) ως προς το εφαρμοστέο Δίκαιο και τη δικαιοδοσία. Δυνάμει του άρθρου αυτού, η «οποιαδήποτε διένεξη» τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ενώ κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση διέπεται και ερμηνεύεται σε εφαρμογή του «Αγγλικού Δικαίου». Περαιτέρω, η Ελλάδα, αμετακλήτως και άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει αναφορικώς με την ίδια ή τα περιουσιακά της στοιχεία, όπως παραιτείται και από τα ένδικα μέσα που δικαιούται. Επίσης, γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 126 ΣΛΕΕ και του άρθρου 136 ΣΛΕΕ. Τα δε άρθρα αυτά συλλειτουργούν για το συντονισμό και την εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ωστόσο, όμως, ως κανόνες Δικαίου, δεν εφαρμόστηκαν από τα Θεσμικά Όργανα."

 

Γιατί δεν λειτούργησαν οι Θεσμοί και ποιες ευθύνες αναλογούν στα Όργανα της Ένωσης που δεν πολιτεύτηκαν με την Αρχή της Νομιμότητας;

 

Οι ακυρότητες της Σύμβασης μπορούν να επιβάλουν επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου;

 

Η πρόσφατη υποβάθμιση της χώρας μας από τη Moodyʼsστην κατηγορία «Caa1» κατατάσσει την Ελλάδα στην ίδια πιστοληπτική αξιολόγηση και στο επίπεδο που βρισκόταν η Αργεντινή το 2001 – πέντε μήνες πριν κηρύξει στάση πληρωμών!«Στο τραπέζι», λοιπόν, των διαπραγματεύσεων όλα τα ενδεχόμενα.

Καιρός είναι πολιτικές ηγεσίες, εταίροι δανειστές και πολίτες της Ένωσης να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους – πριν να είναι πολύ αργά για όλους!...

 

Όλο το άρθρο του κ. Πέτρου Μηλιαράκη στα "ΕΠΙΚΑΙΡΑ", στο τεύχος 86 που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ