ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΕ
Στρυμώνος 18, Βοτανικός - 118 55 Αθήνα
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69360/01/Β/10/87
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 36.61.110 - Fax: 210 36.61.228